Þjónusta

Í bókasafninu er boðið upp á margvíslega þjónustu fyrir þann fjölbreytta hóp sem leitar til safnsins, bæði í Þjóðarbókhlöðu og á vef.

Veljið þjónustu af listanum:


Allt
Bókasöfn
Starfsmenn HÍ
Nemendur HÍ
Útgefendur
Ábyrgð

Bókasafnsskírteini eru gefin út á einstakling og ber eigandi skírteinis fulla ábyrgð á þeim gögnum sem hann fær að láni. Glatist eða skemmist safnefni í vörslu lánþega þarf hann að greiða andvirði þess. Frekari upplýsingar utlan@landsbokasafn.is eða í síma 525 5681.

Afgreiðslutími

Sumar- og vetrartími, frídagar og afgreiðslutími þjónustusviða innan safnsins.

Almenn kynning og leiðsögn um safnið

Kynning á sögu, hlutverki, safnkosti og skipulagi.

Áttavitinn

Leiðarvísar um heimildir í einstökum fræðigreinum, heimildavinnu og aðrar hagnýtar leiðbeiningar.

Að taka frá efni, frátektir

Til þess að taka frá efni sem annar einstaklingur hefur í láni, þarf lánþegi að vera skráður inn á leitir.is með lykilorði sínu. Nánar á leitir.is.

Bóka hópvinnuherbergi

Á bókunarvef safnsins er hægt að bóka hópvinnuherbergi á 3. og 4. hæð Þjóðarbókhlöðu sem taka 6-10 í sæti.

Bóka leiðsögn í heimildaleit

Sérfræðingar í upplýsingaþjónustu bjóða upp á stutta leiðsögn í heimildaleit. Hafið samband við upplýsingaþjónustu upplys@landsbokasafn.is, í síma 525 5685 eða lítið við í þjónustuborði á 2. hæð og fáið góð ráð við heimildaleitir.

Bókasafnsskírteini

Bókasafnsskírteini eru afgreidd í þjónustuborði á 2. hæð gegn framvísun skilríkja með mynd og kennitölu. Bókasafnsskírteini er innifalið í skólagjöldum nemenda við Háskóla Íslands, starfsmenn HÍ fá skírteini án endurgjalds, en aðrir greiða árgjald samkvæmt sjá gjaldskrá. Erlendir stúdentar í Háskóla Íslands þurfa að fylla út rafræna beiðni um bókasafnsskírteini sjá Library card application.

Dewey-flokkunarkerfið, WebDewey

Safnið sér um samlagsáskrift á landsvísu að WebDewey, sem er Dewey flokkunarkerfið á netinu. Safnið sér um allt utanumhald, fjármál og úthlutar aðgangsorðum.

Doktorsritgerðir, skil í Opin vísindi

Doktorsnemum ber að skila rafrænu eintaki doktorsritgerðar sinnar í varðveislusafnið Opin vísindi, sjá leiðbeiningar. Doktorsritgerðir þurfa að hafa ISBN númer. Sækja þarf um ISBN númer hjá safninu með því að senda tölvupóst á hkg@landsbokasafn.is með nafni höfundar og kennitölu, titli doktorsritgerðar, viðkomandi sviði og deild.

Endurnýjun lána

Hægt er að endurnýja lán allt að 6 sinnum ef annar lánþegi bíður ekki eftir efninu. Með innskráningu á leitir.is geta lánþegar endurnýjað lán sín. Nánar á leitir.is.

Eyðublöð

Eyðublöð fyrir ýmsa þjónustu safnsins.

Finna tímarit

Heildarskrá rafrænna tímarita í áskrift. Auk þess er aðgangur að ýmsum tímaritum sem eru aðgengileg í opnum aðgangi. Bæði er hægt að leita að titlum tímarita og einstökum tímaritsgreinum.

Fjaraðgangur, VPN tengingar

Gagnasöfn í áskrift bókasafnsins og Háskóla Íslands eru aðeins aðgengileg á háskólanetinu. Ef tölva er ekki tengd háskólanetinu getur verið lokað á ýmsar tengingar og aðra möguleika. Starfsmenn og nemendur HÍ geta notað gögnin utan háskólanetsins með VPN-tengingu, sjá nánar.

Fjarnemar

Þeir sem skráðir eru í fjarnám við Háskóla Íslands hafa sömu réttindi og aðrir nemendur háskólans og leitast er við að veita þeim sambærilega þjónustu. Fjarnemar utan höfuðborgarsvæðisins geta fengið bækur sendar með pósti og greiðir safnið póstburðargjald aðra leiðina. Beiðnir um bókasendingar má senda á utlan@landsbokasafn.is eða hafa samband við útlánadeild í síma 525 5681. Upptökur frá fræðslu safnsins fyrir stúdenta í HÍ eru birtar í Áttavita viðkomandi fræðigreinar sem er á vef safnsins, sjá Áttavitinn.

Frumkynning fyrir nemendur á fyrsta námsári

Kynnt er vinnuaðstaða og þjónusta sem stendur nemendum til boða ásamt helstu upplýsingaleiðum og fjallað um leitartækni, leitir.is, Áttavitann og vef Lbs-Hbs. Í fræðslunni er auk þess lögð áhersla á einstök fræðasvið í samráði við kennara og kynnt helstu gagnasöfn í viðkomandi fræðigrein, senda beiðni um kynningu.

Fræðsla og kynningar

Safnið býður upp á fjölbreytta fræðslu og kynningar sem miða að því að auka upplýsingalæsi og færni í akademískum vinnubrögðum. Þessi þjónusta er fyrir nemendur Háskóla Íslands en einnig er reynt að sinna óskum annarra hópa fyrir heimsóknir og kynningar, senda beiðni um kynningu.

Fræðsla tengd verkefnavinnu í einstökum námskeiðum

Fyrir alla nema HÍ hvenær sem er á námstímanum. Miðað er við að leiðbeina nemendum um leiðir í heimildaleit fyrir verkefni í einstökum námskeiðum. Fræðslan getur bæði farið fram í húsakynnum safnsins í Þjóðarbókhlöðu eða kennarar pantað upplýsingafræðing í tíma, senda beiðni um fræðslu.

Gjafir

Safnið tekur við bókagjöfum sem styrkja bókakost safnsins og eru í samræmi við aðfangastefnu þess, nánari upplýsingar sigurdurorn@landsbokasafn.is eða í síma 525 5717.

Gjaldskrá

Gjaldskrá fyrir þjónustu safnsins.

Greinaþjónusta

Starfsfólk millisafnalána ljósritar eða skannar greinar og bókarkafla úr ritum safnsins. Ekki þarf að hafa bókasafnsskírteini til að nýta sér þessa þjónustu. Greinaþjónustan er gegn gjaldi, sjá gjaldskrá.

Hagnýt upprifjun í tengslum við lokaverkefni

Farið er í ýmis hagnýt atriði varðandi heimildaleitir, skil í Skemmu o.fl., allt eftir óskum kennara, senda beiðni um upprifjun.

Handbók skrásetjara Gegnis (HASK)

Handbók skrásetjara Gegnis (HASK) tekur til allrar bókfræðilegrar skráningar í Gegni, skráningar íslenskra gagna og erlendra, hvert sem efnisformið er. Handbókinni er ætlað að stuðla að vönduðum og samræmdum vinnubrögðum. Notendur hennar eru skrásetjarar safna sem aðild eiga að Gegni. Ábendingar um handbókina má senda á hask@landsbokasafn.is.

Handrit og einkaskjalasöfn

Hægt er að skoða handrit og einkaskjalasöfn úr handritasafni Landsbókasafns á lessal á 1. hæð. Handrit eru sótt úr öryggisgeymslu tvisvar á dag (9:30 og 13:30). Þar er einnig tekið á móti handritum og einkaskjalasöfnum til varðveislu. Í handritasafni er jafnframt hægt að óska eftir millisafnalánum frá öðrum handrita-/skjalasöfnum, upplýsingaþjónustu, myndun á gögnum úr fórum handritasafns og kynningu og fræðslu um starfsemi, sögu og safnkost handritasafns. Nánari upplýsingar og fyrirspurnir handrit@landsbokasafn.is eða í síma 525 5678.

Heimildaskráning, EndNote

Leiðbeiningar fyrir EndNote heimildaskráningaforritið

Heimildaskráningarforritið EndNote

Háskóli Íslands er með EndNote-leyfi fyrir nemendur og starfsfólk. EndNote er forrit sem hjálpar til við að halda utan um heimildir, gera tilvísanir í texta og búa til heimildaskrár samkvæmt tilteknum staðli.
Hægt er að tengja forritið við Word og setja þar tilvísanir og heimildir sjálfkrafa inn í skjöl. EndNote sparar tíma og auðveldar heimildavinnu til muna. Forritið virkar bæði með Windows og Mac stýrikerfum, leiðbeiningar um uppsetningu.

Innköllun efnis og sektir

Áminning um skiladag er að jafnaði send á netfang lánþega. Það er þó alfarið á ábyrgð lánþega að gögnum sé skilað á réttum tíma. Notendur geta endurnýjað lán sín sjálfir á „mínum síðum" með innskráningu á leitir.is. Ef gögnum er skilað eftir að útlánstími rennur út eru greiddar dagsektir samkvæmt gjaldskrá. Landsbókasafn – Háskólabókasafn sendir innköllunarbréf tvisvar sinnum eftir skiladag. Ef sú innköllun ber ekki árangur fara gögn í innheimtu hjá Motus.

ISBN-númer

Safnið hefur umsjón með rekstri alþjóðlega bóknúmerakerfisins á Íslandi. Úthlutun er útgefendum að kostnaðarlausu.

ISMN-númer

Safnið annast úthlutun ISMN númera fyrir íslenska nótnaútgáfu.

ISSN-númer

ISSN-númerum er úthlutað fyrir blöð, tímarit, ritraðir og árbækur. Æskilegt er að sækja um ISSN-númer fyrir ný tímarit áður en fyrsta tölublað er gefið út.

Kvennasögusafn

Kvennasögusafn veitir upplýsingar um íslenska kvennasögu. Þá lánar það út einkaskjalasöfn sem það varðveitir. Nánari upplýsingar og fyrirspurnir kvennasogusafn@landsbokasafn.is eða í síma 525 5779.

Lagabókasafn í Lögbergi

Bókasafn Lagadeildar er á 3. hæð í Lögbergi, húsi Lagadeildar. Nánari upplýsingar gig@landsbokasafn.is eða í síma 525 4372.

Lán á lessal Íslandssafns

Hlutverk Íslandssafns er að varðveita allt útgefið íslenskt efni. Rit Íslandssafns eru aðgengileg öllum til lestrar í lessal en bókavörður við afgreiðsluborð í forsal Íslandssafns á 1. hæð í Þjóðarbókhlöðu finnur til þau rit sem óskað er eftir. Nánari upplýsingar og fyrirspurnir islandssafn@landsbokasafn.is eða í síma 525 5630.

Landsaðgangur að rafrænum áskriftum

Landsaðgangur að rafrænum áskriftum er meðal lögbundinna verkefna safnsins. Öll rafræn gögn í landsaðgangi eru aðgengileg á vefnum hvar.is.
Umsjónarmaður verkefnisins er Birgir Björnsson. Fyrirspurnir og ábendingar má senda á hvar@landsbokasafn.is eða í síma 5255711

Leigja fyrirlestrasal

Umsókn um leigu á fyrirlestrasal á 2. hæð í Þjóðarbókhlöðu, sjá gjaldskrá. Í salnum eru tæki og aðstaða til að halda fyrirlestra og samkomur og þar eru 80 sæti.

Leigja geymsluskáp

Í bókasafninu eru 144 skápar. Flestir skáparnir eru fyrir gesti sem nota safnið að staðaldri og vilja geyma gögn sín þar frá degi til dags yfir lengri tíma, allt upp í misseri. Lyklar eru afhentir í þjónustuborði á 2. hæð gegn framvísun bókasafnsskírteinis og greiðslu tryggingagjalds, sjá gjaldskrá. Tryggingagjald er endurgreitt þegar lykli er skilað.
Á 2. hæð eru skápar sem leigðir eru út í styttri tíma, 1 – 2 daga.
Frekari upplýsingar er að finna í bæklingi sem liggur frammi á safninu eða í tölvupósti utlan@landsbokasafn.is.

Leigja kennslustofu

Umsókn um leigu á kennslustofu. Kennslustofan er á 3. hæð og þar eru 24 sæti.

Leigja lesherbergi

Á 3. og 4. hæð eru 26 lesherbergi sem fyrst og fremst eru ætluð fræðimönnum, nemendum í framhaldsnámi á háskólastigi og öðrum sem vinna að ákveðnum verkefnum og þurfa að nota rit safnsins í því skyni. Sækja skal um lesherbergi á sérstökum eyðublöðum (sjá reglur um úthlutun og sjá gjaldskrá).

Ljósmyndun

Hægt er að fá ljósrit eða myndir úr ritakosti Íslandssafns og handritasafns. Myndbeiðnir eru afgreiddar af ljósmyndara safnsins og þess gætt að varðveislusjónarmið séu í fyrirrúmi. Hver mynd kostar 6.200 kr sjá gjaldskrá. Nánari upplýsingar og fyrirspurnir islandssafn@landsbokasafn.is eða í síma 525 5630.

Ljósritunarvélar og skannar

Á 1. hæð í Íslandssafni: Starfsfólk tekur ljósrit af efni safnsins fyrir notendur og þarf að greiða fyrir hvert blað (sjá gjaldskrá).
Á 2., 3. og 4. hæð eru ljósritunarvélar sem einnig eru skannar. Notendur þurfa að eiga ljósritunarkort til að geta notað vélarnar. Þau eru seld í þjónustuborði á 2. hæð (sjá gjaldskrá).

Lykilorð, innskráning á leitir.is

Lánþegar velja sér lykilorð um leið og þeir fá bókasafnsskírteini afgreitt. Lykilorðið er notað í sjálfsafgreiðsluvélum og til að skrá sig á „mínar síður“ á leitir.is. Þegar lánþegi hefur skráð sig getur hann endurnýjað efni, skoðað útlánasögu sína og tekið frá efni. Nánar á leitir.is.

Lykilskrá, efnisorð í Gegni

Safnið heldur úti efnisorða- og mannanafnaskrá Gegnis. Efnisorðin eru byggð á Kerfisbundnum efnisorðalykli og með með áorðnum breytingum sem samþykktar hafa verið í efnisorðaráði. Skráin er dregin út úr nafnmyndaskrá kerfisins vikulega. Það er því tryggt að hún endurspegli valorð í skránni. Tillögur um ný efnisorð má senda á efnisordarad@landskerfi.is.

Námsbókasafn

Kennarar geta látið taka frá efni úr safnkosti bókasafnsins, fengið efni útvegað annars staðar frá og/eða látið efni úr einkasafni liggja frammi í námsbókasafni vegna kennslu í einstökum námskeiðum. Efni í námsbókasafni er ýmist til notkunar á staðnum eða lánað út í einn til sjö daga. Námsbókasafn er staðsett á 4. hæð í Þjóðarbókhlöðu. Allar frekari upplýsingar namsbokasafn@landsbokasafn.is eða í síma 525 5770.

Námsbókasafn nemenda HÍ

Námsbókasafn er á 4. hæð í Þjóðarbókhlöðu. Bækur og annað efni úr námsbókasafni er ýmist hægt að nota á safninu eða fá að láni í einn til sjö daga. Nemendur eru hvattir til að kynna sér hvort kennarar einstakra námskeiða noti námsbókasafnið til að auðvelda aðgang að kennslubókum, ítarefni og greinum á leslista.

Önnur bókasöfn Háskóla Íslands

Safnið starfrækir bókasafn fyrir lagadeild Háskóla Íslands á 3. hæð í Lögbergi. Menntavísindasvið er með eigið bókasafn í Stakkahlíð og Heilbrigðisvísindabókasafn Landspítala-Háskólasjúkrahúss og Háskóla Íslands er við Rauðarárstíg 10.

Opin vísindi, rafrænt varðveislusafn

Opin vísindi er rafrænt varðveislusafn fyrir ritrýndar vísindagreinar og doktorsritgerðir allra háskóla á Íslandi. Leiðbeiningar um skil í Opin vísindi. Nánari upplýsingar og aðstoð opinvisindi@landsbokasafn.is eða í síma 525 5715.

Panta heimildaleit gegn gjaldi

Sérfræðingar í upplýsingaþjónustu framkvæma heimildaleit gegn gjaldi, sjá gjaldskrá. Almennt má reikna með að heimildaleit taki fjórar klst. Þessi þjónusta er ekki hugsuð fyrir námsmenn. Þeim stendur til boða leiðsögn í heimildaleit.

Panta millisafnalán

Safnið útvegar notendum sínum bækur og tímaritsgreinar frá öðrum háskóla- og rannsóknarbókasöfnum. Notendur geta pantað bækur og greinar á leitir.is. Safnið er einnig landsmiðstöð millisafnlána, er leiðbeinandi fyrir millisafnalán innlendra safna og eins það safn sem erlend bókasöfn leita til fyrir millisafnalán frá Íslandi. Nánari upplýsingar og fyrirspurnir millisafnalan@landsbokasafn.is eða í síma 525 5732.

Prentarar

Á 2. hæð í þjónustuborði: Öll prentun úr tölvum sem almennir notendur hafa aðgang að (á 2. hæð og 4. hæð). Greiða þarf fyrir hvert blað (sjá gjaldskrá). Prentun í lit er ekki í boði fyrir almenna notendur.
Á 3. hæð: Fyrir nemendur og starfsmenn Háskóla Íslands. Svart/hvít prentun. Kostnaður við prentun dregst af prentkvóta í Uglu.
Á 4. hæð: Fyrir nemendur og starfsmenn Háskóla Íslands. Hægt að prenta í lit. Kostnaður við prentun dregst af prentkvóta í Uglu.

Rafhlaðan, rafrænt varðveislusafn

Rafhlaðan varðveitir og veitir aðgang að útgefnum rafrænum verkum Íslendinga.
Hægt er að senda inn rafrænt efni til varðveislu í Rafhlöðuna í gegnum vefgátt safnsins.

Rafræn yfirlýsing um meðferð lokaverkefna, eyðublað

Auk eintaks af lokaverkefni skal nemandi skila í Skemmu rafrænni yfirlýsingu um það hvernig aðgangi að verkefni hans skuli háttað. Prentið eyðublaðið, fyllið það út, undirritið og skilið því í Skemmuna sem sérskjali með ritgerðinni í skrefi 2. Þar er hægt að hlaða upp mörgum skrám en aðeins einni í einu.

Ritakaup, panta efni, tillögur

Safnið sér um innkaup á ritum fyrir ritakaupasjóð H.Í. Nemendur, fræðimenn og aðrir notendur safnsins geta einnig komið með uppástungur um ritakaup.

Skemman, rafrænt varðveislusafn

Skemman er stafrænt varðveislusafn lokaverkefna nemenda á grunn- og meistarastigi. Nemandi sem hyggst útskrifast frá Háskóla Íslands skal skila inn rafrænu eintaki af lokaverkefni sínu í Skemmuna. Leiðbeiningar um skil í Skemmu. Nánari upplýsingar og aðstoð hi@skemman.is eða í síma 525 5685.

Skil lokaverkefna nemenda HÍ

Skemman er rafrænt varðveislusafn lokaverkefna íslenskra háskólanema. Nemandi sem hyggst útskrifast frá Háskóla Íslands skal skila inn rafrænu eintaki af lokaverkefni sínu í Skemmuna.
Auk eintaks af lokaverkefni skal nemandi skila í Skemmu rafrænni yfirlýsingu um það hvernig aðgangi að verkefni hans skuli háttað.
Leiðbeiningar um skil í Skemmu.
Doktorsritgerðum skal skila í rafræna varðveislusafnið Opin vísindi.
Leiðbeiningar um skil í Opin vísindi.

Skráning í Gegni

Starfsmenn bókasafna geta sent inn fyrirspurnir um hvaðeina sem varðar skráningu og Gegni almennt, gegnir@landsbokasafn.is. Gegnispósturinn er ekki aðeins fyrir starfsmenn bókasafna heldur geta allir, hvort sem þeir eru innan lands eða utan, sent inn fyrirspurnir eða bent á það sem betur má fara.

Skráningarþjónusta

Safnið tekur að sér að skrá safnkost fyrir smærri söfn þar sem aðföng eru lítil. Í þessu felst flokkun, skráning og tenging í Gegni. Einnig eru rit kjalmerkt sé þess óskað. Nánari upplýsingar og fyrirspurnir rosast@landsbokasafn.is eða í síma 525 5723.

Skylduskil

Starfsfólk skylduskila veitir upplýsingar um hvaða efni er skilaskylt jafnt prentað efni sem rafrænt og hvernig skilum er háttað. Nánari upplýsingar og fyrirspurnir skylduskil@landsbokasafn.is.

Tölvur

Á 1. hæð í lestrarsal Íslandssafns.
Á 2. hæð fyrir framan fyrirlestrarsal: Aðgangur að Interneti (15 mín.).
Á 2. hæð á móti þjónustuborði: Aðgangur að Interneti. Aðgangsorð í þjónustuborði.
Á 3. hæð: Fyrir nemendur og starfsmenn Háskóla Íslands.
Á 4. hæð: Fyrir nemendur og starfsmenn Háskóla Íslands.
Á 4. hæð við hlið Hljóð- og myndsafns: Tölvur fyrir almenna notendur (ekki aðgangur að Interneti).
Auk þess eru leitartölvur fyrir leitir.is á öllum hæðum.

Turnitin

Hugbúnaðurinn Turnitin er notaður til varnar ritstuldi og styður við endurgjöf kennara til nemenda varðandi fræðileg skrif og heimildanotkun. Mennta- og menningarmálaráðuneyti hefur gert samning um notkun Turnitin í íslenskum framhalds- og háskólum til ársins 2020 og hefur safnið umsjón með framkvæmd samningsins. Hilma Gunnarsdóttir er verkefnastjóri Turnitin og Sigurbjörg Jóhannsdóttir kennslufræðingur háskólakennslu hjá Kennslumiðstöð - Kennslusviði Háskóla Íslands, hefur umsjón með Turnitin-Ísland aðganginum. Sigurbjörg hefur einnig umsjón með Turnitin aðgangi Háskóla Íslands og geta kennarar HÍ beint fyrirspurnum til hennar. Safnið heldur reglulega fræðslufundi um Turnitin fyrir kennara og nemendur.
Sjá nánar um Turnitin á vef safnsins og vef Kennslumiðstöðvar.

Upplýsingaþjónusta, heimildaleit

Sérfræðingar í upplýsingaþjónustu veita aðstoð við upplýsinga- og heimildaleit. Hafið samband við upplys@landsbokasafn.is, í síma 525 5685 eða lítið við í þjónustuborði á 2. hæð.

Útlán

Allir einstaklingar 18 ára og eldri, með lögheimili á Íslandi og íslenska kennitölu, geta tekið bækur að láni hjá Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni.

Útlán og skil

Bækur og annað efni er lánað út í þjónustuborðum á 2. og 4. hæð. Á 2. hæð er einnig sjálfsafgreiðsluvél. Lánstími er yfirleitt 30 dagar. Sumt efni er lánað skemur, t.d. efni í námsbókasafni en það er staðsett er á 4. hæð. Kennarar við Háskóla Íslands geta beðið um að efni í námsbókasafni sé einungis til afnota á safninu eða lánað í 1 til 7 daga. Kvikmyndir eru lánaðar í 3 daga. Ef efni er ekki til í safninu er hægt að panta það frá öðru bókasafni í millisafnaláni gegn gjaldi. Nemendur og starfsmenn HÍ fá 50% afslátt af þessari þjónustu. Öllum gögnum í útláni skal skila í þjónustuborði á 2. hæð..

Veitingastofa

Veitingastofa er á 2. hæð í Þjóðarbókhlöðu og rúmar hún um hundrað manns. Í veitingastofunni er fjölbreytt úrval veitinga. Fyrir framan veitingastofu er aðstaða þar sem gestir geta snætt mat sem þeir koma með sjálfir.