Fræðsla og kynningar

Hjá Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni (Lbs-Hbs) er boðið upp á fjölbreytta fræðslu og kynningar sem miða að því að kynna safnkost safnsins á prenti og rafrænu formi, auka upplýsingalæsi og færni í akademískum vinnubrögðum. Þessi þjónusta er fyrir nemendur Háskóla Íslands en einnig er reynt að sinna óskum annarra hópa fyrir heimsóknir og kynningar. Fræðsla og kynningar fyrir nemendur Háskóla Íslands er skipulögð að beiðni námsbrauta og/eða einstakra kennara.

Fræðsluleiðir fyrir nemendur við Háskóla Íslands

 • Almenn kynning fyrir nýnema (40 mínútur) 
  Áhersla er lögð á að kynna vinnuaðstöðu og þjónustu sem nemendum stendur til boða í Þjóðarbókhlöðu auk helstu upplýsingaleiða. Vefur safnsins landsbokasafn.is, leiðarvísar.is og lbs.leitir.is kynnt. Kynningar geta farið fram í Þjóðarbókhlöðu, byggingum Háskóla Íslands eða á Teams. Beiðni um fræðslu eða kynningu.
  • Að lokinni kynningu ættu nemendur að:
   • Vita hvaða vinnuaðstaða og þjónusta stendur þeim til boða í Þjóðarbókhlöðu
   • Þekkja hvaða þjónusta er í boði á vef safnsins og á leiðarvísar.is
   • Þekkja lbs.leitir.is og geta nýtt sér það við leit að heimildum 

 • Grunnkynning fyrir fyrsta árs nemendur með áherslu á námsgrein (90 mínútur, 2 x 40 mín)
  Kynnt er vinnuaðstaða og þjónusta sem nemendum stendur til boða í Þjóðarbókhlöðu auk helstu upplýsingaleiða. Fjallað um leitartækni, lbs.leitir.is, vef safnsins landsbokasafn.is og leiðarvísar.is. Í fræðslunni er lögð áhersla á einstakar námsgreinar í samráði við kennara. Helstu gagnasöfn í viðkomandi námsgrein eru kynnt og nemendum kennt að nýta sér þau við heimildaleit. Grunnatriði í upplýsingalæsi kynnt. Kynningar geta farið fram í Þjóðarbókhlöðu, byggingum Háskóla Íslands eða á Teams. Beiðni um fræðslu eða kynningu.
  • Að lokinni kynningu ættu nemendur að:
   • Vita hvaða vinnuaðstaða og þjónusta stendur þeim til boða í Þjóðarbókhlöðu og á vef safnsins
   • Þekkja leiðarvísar.is og geta nýtt sér það í námi sínu
   • Þekkja helstu aðferðir við leit að ólíkum upplýsingum 

 • Fræðsla í tengslum við verkefnavinnu (40 mínútur)
  Fyrir alla nemendur HÍ hvenær sem er á námstímanum. Fræðslan er tengd verkefnavinnu í einstökum námskeiðum og er nemendum kennt að leita að ýmsum tegundum heimilda í tengslum við það og meta þær. Helstu gagnasöfn í viðkomandi námsgrein eru notuð við leitina. Fræðslan getur farið fram í Þjóðarbókhlöðu, byggingum Háskóla Íslands eða á Teams. Beiðni um fræðslu eða kynningu.
  • Að lokinni kynningu ættu nemendur að:
   • Geta þekkt mismunandi tegundir heimilda og metið gæði þeirra
   • Vita um rafræn gagnasöfn í sinni námsgrein og kunna að leita í þeim 

 • Hagnýt upprifjun í tengslum við lokaverkefni (40 mínútur)
  Upprifjun á heimildaleit. Einnig rifjuð upp ýmist hagnýt atriði, s.s. skil í Skemmuna, millisafnalán, greinaþjónusta o.fl. Kynningar geta farið fram í Þjóðarbókhlöðu, byggingum Háskóla Íslands eða á Teams. Beiðni um fræðslu eða kynningu
  • Að lokinni kynningu ættu nemendur að:
   • Þekkja helstu aðferðir við leit að ólíkum upplýsingum í sinni námsgrein
   • Vita um þjónustu safnsins, sem hægt er að nýta sér við gerð lokaverkefnis
   • Vita hvernig skilum í Skemmuna er háttað 

 • EndNote kynning (30-60 mínútur)
  Kynning á heimildarskráningarforritinu EndNote. Farið í gegnum grunnatriði er varða skráningu og varðveislu heimilda í EndNote. Beiðni um fræðslu eða kynningu.
  • Að lokinni kynningu ættu nemendur að:
   • Geta notað EndNote við varðveislu og utanumhald heimilda
   • Geta unnið heimildaskrá í EndNote
   • Þekkja helstu heimildaskráningarstaðla í EndNote

 

 • Leiðsögn í heimildaleit fyrir nemendur HÍ (30-45 mínútur)
  Nemendum Háskóla Íslands er boðið upp á persónulega leiðsögn í heimildaleit í tengslum við verkefnavinnu hvenær sem er á námstímanum. Nemendur eru hvattir til að undirbúa sig vel svo tíminn nýtist sem best. Hægt er að velja um að mæta á staðinn eða hittast á Teams. Beiðni um leiðsögn í heimildaleit.

Aðrar kynningar

 • Almennar kynningar fyrir hópa
  Almenn kynning í fyrirlestrarsal safnsins. Sagt er frá sögu og hlutverki safnsins í stuttu máli, safnkosti þess og skipulagi. Hafi hópar sérstakar óskir er reynt að sníða kynninguna að þeim. Beiðni um almenna kynningu fyrir hópa

Netspjall_

Vinsamlegast kynntu þig með nafni og netfangi.

Spjallið er opið 9:00 - 16:00 virka daga.

Hleður spjall...
Netspjall